Английско-Български речник bore

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BORE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BORE
[bɒ:] I. 1. пробивам, издълбавам със свредел/бургия и пр.
to

BORE

for oil сондирам за петрол
2. правя/пробивам дупка, прен. пробивам си път напред 3. избутвам с глава (за кон)
II. 1. пробита дупка, отвор
2. вътрешен диаметър на тръба/цев и пр., калибър
III. 1. досаден/отегчителен човек
2. безинтересно/досадно/неприятно нещо, напаст
IV. v досаждам/омръзвам на, отегчавам
V. n висока вълна, нахлуваща в устието на река при прилив
VI. вж. bear

0 гласа
Речник
Английско-Български
BORE
Последно търсено в речника