Английско-Български речник boom

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOOM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOOM
[bu:m] I. 1. мор. гик
2. плаващ бараж
3. тех. стрела/рамо на кран
4. телев. бамбук за микрофон
5. ав. лонжерон, надлъжник II. 1. бумтеж, гръм, ек
2. бръмчене
3. бързо (често изкуствено) покачване на цените
4. оживление, разцвет
5. шум, рекламиране, сензация
6. нараснала популярност
7. attr шумен, рекламен, изкуствено повишен, надут (за цени)

BOOM

town град, който бързо се развива/процъфтява.

boom

v 1. бумтя, гърмя, еча, изгърмявам
2. процъфтявам, преуспявам, развивам се бързо
3. агитирам упорито/шумно за някого/нещо, лансирам (кандидат и пр.)
4. търся се много, добивам широка известност

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOOM
Последно търсено в речника