Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

COURT-CARD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COURT-CARD
['kɒ:tka:d] n цветна карта, онъор (поп, дама, момче)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COURT-CARD

INDOCTRINATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INDOCTRINATE
[in'dɒktrineit] v внедрявам у, втълпявам у, индоктринирам
to INDOCTRINATE someone with an idea втълпявам идея някому...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INDOCTRINATE

REDEEM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REDEEM
[ri'di:m] 1. откуп (у) вам (заложена вещ, ипотекиран имот и пр.), изкуп (у) вам
2. възвръщам (си), възстановявам (си) (честта и пр.)
3. спасявам, избавям
4. поправям (грешка и пр.)
5. рел. спасявам от грях/вечно проклятие
6. компенсирам, балансирам
7. освобождавам, пускам, откурвам (роб и пр.)
8. изпълнявам (обещание и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REDEEM
Последно търсено в речника