Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHARCOAL-FURNACE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHARCOAL-FURNACE
['tfa:koul,fo:nis] n пещ/трап за горене на дървени въглища, жижница...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHARCOAL-FURNACE

DULCIFY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DULCIFY
['dʌlsifai] v книж. подслаждам (и прен.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DULCIFY

FRAILTY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FRAILTY
['freilti] 1. слабост, деликатност, хилавост
2. неустойчивост, слабост, слабохарактерност
3. грешка, грях, прегрешение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FRAILTY

JEOPARDIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
JEOPARDIZE
['dʒepədaiz] v книж. излагам на опасност, рискувам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
JEOPARDIZE
Последно търсено в речника