Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

OVERLEAF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OVERLEAF
[,ouvə'li:f] adv на гърба (на лист, страница)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OVERLEAF

OVERSHADOW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OVERSHADOW
[,ouvə'ʃædou] 1. засенчвам, хвърлям сянка (и прен.)
2. помрачавам
3. превишавам по значение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OVERSHADOW

PESTILENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PESTILENT
['pestilənt] 1. смъртоносен, ост. заразен
2. прен. зловреден, гибелен, опасен, пагубен (за учение и пр.)
3. разг. досаден, отегчителен, невъзможeн...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PESTILENT

RECREATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RECREATION
[,rekri'eiʃn] I. 1. освежаване, ободряване, отмора, почивка
2. развлечение, забавление, игра
RECREATION ground игрище
RECREATION room стая за игри и др. забавления
3. междучасие
II. n пресъздаване, претворяване, възпроизвеждане
n отмора, почивка, развлечение, забавление
RE-CREATION n пресъздаване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RECREATION

UNERRING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNERRING
[ʌn'e:riŋ] a точен, безпогрешен, непогрешим (за удар и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNERRING
Последно търсено в речника