Английско-Български речник boo

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOO

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOO
[bu:] I. int нсдоволство. неодобрение. презрение, за сплашване. прогонване на животно и пр. у-у-у! хъш! и пр
II. 1. люлюканс. освиркване
2. звук, изразяващ неодобрение/презрение и пр.
he never said

BOO

той не каза гък
she can't say

BOO

to a goose тя и на мравката път прави, много е кротка/срамежлива/стеснителна
III. 1. дюдюкам, освирквам
2. бибиткам, давам сигнал
IV. n ам. sl. марихуана

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOO
Последно търсено в речника