Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

KNOT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KNOT
[nɒt] I. 1. възел (и анат.)
2. флъонга, джуфка
3. прен. връзки (особ. брачни)
4. трудност, мъчнотия, усложнение, проблем to tic someone in KNOTs разг. напълно обърквам някого
to tie oneself in/up in/into KNOTs обърквам се, уплитам се
5. лит. интрига, завръзка (на фабула)
6. бот. нарастък, израстък, чеп, чвор, възел
7. група, куп (of)
to stand about in KNOTs стоим на групи
8. мор. възел (1853 м)
9. тех. щупла (в отливка)
10. кок (и KNOT of hair)
Ms stomach was all in KNOTs свиваше го...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KNOT

MUTTON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MUTTON
['mʌtn] 1. овнешко месо
2. шег. овца
MUTTONdressed as lamb разг. по-възрастна жена, която сеправи на млада
to return to our MUTTONs да си дойдемна думата, да се върнем на въпроса...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MUTTON

ORIGIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ORIGIN
['ɒridʒin] 1. произход, произхождение
2. източник, начало, извор
the ORIGIN of the quarrel (първо) причината за кавгата
3. род, потекло
4. мат. начало (на координати)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ORIGIN

SNIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SNIDE
[snaid] I. 1. фалшив
2. подигравателен, злонамерен, хитро злепоставящ
3. ам. подъл, долен
II. n фалшиви монети/бижута...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SNIDE
Последно търсено в речника