Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

GROAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GROAN
[groun] I. 1. стена, издавам стон, пъшкам, охкам
to GROAN inwardly сподавям стон
2. изпъшквам, изохвам, простенвам
казвам/изговарям/изричам/разказвам, пъшкайки/охкайки/стенейки (и с out)
3. страдам в резултат на, бивам потиснат от, бивам отрупан с, огъвам се под товара на (under, beneath, with), скърцам (за под и пр.)
to GROAN under injustice онеправдан съм, a GROANing board маса, отрупана с ястия
the door GROANs on its hinges вратата скърца при отваряне и затваряне
4. викам у, освирквам,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GROAN

LONG-WINDED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LONG-WINDED
[,lɒŋ'wmdid] 1. издръжлив на дълго тичане
2. бъбрив, многословен, скучен, досаден...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LONG-WINDED

UNDERTONE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNDERTONE
[ʌndə'toun] 1. изк. полутон
2. тих глас, полуглас
in UNDERTONEs, in an UNDERTONE полугласно, тихо
3. прен. оттенък, отсенка
4. прикрито чувство
5. търг. скрити тенденции на пазара...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNDERTONE
Последно търсено в речника