Английско-Български речник bone

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BONE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BONE
[boun] I. n кост, кокал
pl скелет, кости, останки
предмет, направен от кост/кокал (зарове, kaстанети, банели и пр.)
to cut to the

BONE

намалявам до минимум (разходи и пр.)
to work oneself to the

BONE

душа не ми остава от работа, съсипвам се the

BONE

of contention ябълката на раздора
to feel in one's

BONE

s сигурен съм, чувствувам по интуиция
to have a

BONE

to pick with заяждам се/имам да уреждам сметки с
to make no

BONE

s (about, to) не се стеснявам, не се церемоня, не му цепя басма
to make old

BONE

s доживявам до старост
bred in the

BONE

s вроден, дълбоко вкоренен, в кръвта
II. 1. отделям (месо) от кокалите
2. изваждам костите на (риба)
3.

BONE

up зубря, назубрям
опреснявам знанията/уменията си (on, upon)
4. sl. крада
5. торя с костено брашно

0 гласа
Речник
Английско-Български
BONE
Последно търсено в речника