Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DEVASTATING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DEVASTATING
['devəsteitiŋ] 1. опустошителен, унищожителен
2. разг. смайващ, чудесен, разг. ужасен, невъзможен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DEVASTATING

SKYLARK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SKYLARK
['skaila:k] n полска чучулига (Alauda arvensis)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SKYLARK

TREE-CREEPER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TREE-CREEPER
['tri:,kri:pə] n зоол. дърволаз (птица) (Certhiidae)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TREE-CREEPER
Последно търсено в речника