Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

INSTEP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INSTEP
['instep] 1. анат. (горна) извивка находилото
2. предница на обувка/чорап...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INSTEP

MIDDLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MIDDLE
[midl] I. 1. среден, централен
MIDDLE English ез. средноанглийски език (от XII до края на XV в.)
MIDDLE age/years средна възраст
MIDDLE watch мор. среднощна вахта (от 24 до 4 ч.)
2. грам. среден (за залог) 3. лог. общ (за член на силогизъм)
II. 1. среда
2. талия, кръст
3. грам. среден залог
4. лог. общ член (на силогизъм)
5. стока от средно качество
in the MIDDLE of посред, в средата на
точно през/по времe на
in the MIDDLE of nowhere някъде по дяволите
I was in the MIDDLE of reading тъкмо (си)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MIDDLE

YANK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YANK
[jæŋk] I. v рaзг. дръпвам силно, издърпвам
изтръгвам, изваждам (off, out)
II. n рaзг. внезапно/рязко дръпване
III. разг. Yankee...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YANK
Последно търсено в речника