Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ENTOMB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ENTOMB
[in'tu:m] v погребвам (и прен.), служа за гробница на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ENTOMB

HOCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HOCK
[hɒk] I. 1. зоол. става в долната част на задния крайник на копитно животно
2. месото на джолан (особ. свински)
II. v осакатявам (кон), прерязвам сухожилие
III. n и Н. бяло рейнско вино
IV. v sl. залагам (предмет)
V. n sl.
in HOCK заложен (за вещ), в затвора, заборчлял...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HOCK

JOURNALIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
JOURNALIZE
['dʒɝnəlaiz] 1. водя/записвам в дневник
2. счет. записвам в книга за текущи сметки
3. Пиша във вестниците, занимавам се с журналистика...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
JOURNALIZE

LAUREATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LAUREATE
['lɒ:riit] I. a лавров, увенчан с лавров венец
II. 1. the (Poet) LAUREATE придворен поет (назначен от краля), поет лауреат, изтъкнат поет
2. лауреат
III. 1. ист. увенчавам (победител) с лавров венец
2. назначавам за поет лауреат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LAUREATE

MERLIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MERLIN
['mɝlin] n зоол. малък сокол, чучулигар (Falco columbarius)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MERLIN
Последно търсено в речника