Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

COMPANIONSHIP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COMPANIONSHIP
[kəm'pæniənʃip] 1. общуване, дружба, другарство, компания
2. печ. бригада от словослагатели...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COMPANIONSHIP

FUNERAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FUNERAL
['fju:nərəl] I. 1. погребение, погребална служба
2. погребално шествие
that's his FUNERAL! разг. той да си му бере грижата! it is not my FUNERAL това не ме интересува/засяга
II. a погребален
FUNERAL urn урна с праха (след кремация)
FUNERAL pile/pyre ист. клада зa изгаряне на мъртвец
FUNERAL home/parlour ам. погребално бюро...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FUNERAL

LEAFHOPPER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LEAFHOPPER
['li:f,hɒpə] n зоол. насекомо от сем. Cicadellidae...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LEAFHOPPER

RETRACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RETRACTION
[ri'trækʃn] 1. дръпване назад, прибиране, свиване, скъсяване, сбръчкване, ретракция
2. retractation...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RETRACTION

UNDERFLOOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNDERFLOOR
['ʌndəflɒ:] a подподов (за отоплителна инсталация и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNDERFLOOR
Последно търсено в речника