Английско-Български речник boiling

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOILING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOILING
['bɒiliŋ] I. 1. врене, кипене
2. варене, възваряване, изваряване, преваряване
the whole

BOILING

всичките, цялата компания/тайфа
II. 1. врял, врящ

BOILING

hot разг. много горещ, жарък
2. бурен, развълнуван (за море и пр.), силно възбуден/разгневен

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOILING
Последно търсено в речника