Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

LABOUR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LABOUR
[leibə] I. 1. труд, работа, усилия, тежка работа
free LABOUR труд на свободни хора (не на роби), ам. труд на хора, които не са членове на професионални съюзи
LABOURs of Hercules, Herculean LABOURs Херкулесови подвизи, прен. много тежки задачи
LABOUR of love работа, извършена с любов без оглед на печалба
2. pi усилия, мъки, тегло, теглило
LABOUR in vain, lost LABOUR капразни усилия
his LABOURs are over той завърши земния си път, отърва се
3. труд (за разлика от капитал), работническа класа,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LABOUR

MUDFISH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MUDFISH
['mʌdfiʃ] n зоол. риба, която живее в тиня (особ. Neochanna apoda)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MUDFISH

REFLET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REFLET
[rə'flei] n фр. гланц, лъскавина, глазура (особ. на грънчарски изделия)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REFLET
Последно търсено в речника