Английско-Български речник bog

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOG
[bɒg] I. 1. тресавище, мочур, блато
2. клозетна яма
Serbonian

BOG

безизходно положение, безизходица
II. 1. затъвам в тресавище (обик. pass)
2. прен. забатачвам се
our discussions

BOG

ged down разискванията ни стигнаха до задънена улица

BOG

gcd down in/by difficulties затънал до гуша в неприятности

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOG
Последно търсено в речника