Английско-Български речник body

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BODY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BODY
[bɒdi] I. 1. тяло, труп, туловище, мъртво тяло, труп, физ. тяло, астр. небесно тяло

BODY

and soul тялом и духом, всецяло, с жар
to keep

BODY

and soul together свързвам двата края. успявам да преживея. оцелявам
2. корпус, скелет (на ограда, корт и пр.)
3. aвт. каросерия
aв. фюзелаж
4. главна/съществена част от нещо
the

BODY

of a speech същността на една реч
the

BODY

of a book главната част от книга (без притурките и пр.) 5. група, част, колектив
large bodies of the population големи групи от населението
they came in a

BODY

тe дойдоха вкупом/всички заедно
6. войскова част
a

BODY

of infantry пехотна част
7. голямо количество, маса
a large

BODY

of water голяма водна маса
a large

BODY

of people много хора, голяма тълпа
a strong

BODY

of evidence солидни доказателства
8. организирано тяло, организация
the

BODY

politic държавата
legislative

BODY

законодателно тяло/орган
electoral

BODY

избиратели
the student

BODY

студентите (от едно учебно заведение)
9. разг. човек
a very decent (old)

BODY

много свесен човек
a poor

BODY

нещастник
10. пълнота. плътност (на тон, глас), консистенция (на вино и пр.)
II. 1. оформявам, въплътявам
2. символизирам, типизирам

0 гласа
Речник
Английско-Български
BODY
Последно търсено в речника