Английско-Български речник bodily

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BODILY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BODILY
['bɒdili] I. a телесен, физически

BODILY

wants потребности на тялото (храна и пр.)

BODILY

assault физическо насилие
II. 1. наняло, каго цяло, изцяло, без остатък, без изключение
2. лично

0 гласа
Речник
Английско-Български
BODILY
Последно търсено в речника