Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ANTIQUE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ANTIQUE
[æn'ti:k] I. 1. древен, старинен, античен
2. старомоден, много стар
II. 1. антикварен предмет, антика
2. произведение на античното изкуство
3. печ. антиква
II. v правя (да изглежда) стар (инен), придавам старинен вид на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ANTIQUE

BLUEPRINT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLUEPRINT
['bluiprint] I. 1. светлописно/хелиографно копие
2. подробен план/проект/описание
II. 1. правя хелиографно копие
2. изработвам подробен план/проект, правя подробно описание...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLUEPRINT

DAMNED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DAMNED
[dæmd] I. 1. осъден, прокълнат, анатемосан
2. проклет, дяволски, пуст
none of your DAMNED nonsense! стига с тия глупости! you can do your DAMNEDest! няма да ме уплашиш!
II. adv ужасно, страшно, извънредно (много)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DAMNED

FREAK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FREAK
[fri:k] I. 1. каприз, прищявка, приумица
FREAK of nature игра на природата, изрод
2. разг. особняк, чудак 3. наркоман
4. запалянко
5. рядкост, куриоз (поради някакъв дефект, напр. пощенска марка)
II. a необикновен, чуден, странен, нередовен, неестествен, анормален
III. 1. изпъстрям, напръсквам (с петънца, ивици)
2. причинявам/имам халюцинации вследствие наркотични средства
причинявам крайна възбуда (у) (и с out)
3. държа се чудато/ексцентрично (и с out)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FREAK
Последно търсено в речника