Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

COGITABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COGITABLE
['k^itabl] a мислим, разбираем, достъпен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COGITABLE

GAITERS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GAITERS
['geitəz] 1. гамаши, гети, гетри
2. ам. обувки с ластик от двете страни, шушони с горнище от плат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GAITERS

HET UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HET UP
['het'ʌp] a sl. разстроен, (силно) възбуден...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HET UP

IMPORT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IMPORT
[im'pɒ:t] I. 1. внасям (from, into)
IMPORTing country страна вносителка
2. внасям, въвеждам
3. книж. означавам, знача, давам да се разбере, изразявам 4. имам значение, от значение съм, важен съм, засягам
it IMPORTs us to know за нас e от значение да знаем
questions that IMPORT us nearly въпроси, който ни засягат отблизо
II. 1. внос, импорт
2. pl вносни стоки
3. смисъл, значение, важност
questions of great IMPORT много важни въпроси
what is the IMPORT of his statement? какво иска да каже с това...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IMPORT
Последно търсено в речника