Английско-Български речник bob

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOB
[bɒb] I. 1. топуз на махало, тежест на отвес, опашка на хвърчило
2. тапа на въдица, кукичка за червей
3. къс кичур коса, къдрица, късо подстригана коса на жена/дете
4. късо подрязана опашка на кон/куче
5. флъонга, пискюл, топка, понпон
6. къс рефрен/припев
7. рязко движение, подскачане, реверанс
II. 1. клатя се, люлея се, подскачам, отскачам, изскачам to

BOB

to the surface изплувам на повърхността
to

BOB

up (like a cork) прен. появявам се внезапно, изплувам отново след претърпян неуспех
that question often

BOB

s up този въпрос възниква често, често ни задават този въпрос
to

BOB

against someone блъсвам се в някого
to

BOB

one's head into a room надниквам в стая и веднага изчезвам
2. покланям се, правя реверанс
3. подрязвам, подкъсявам (коса, опашки)

BOB

bed hair късо подстригана коса
to

BOB

for посягам да захапя/да уловя с уста висящ/подхвърлен плод и пр. (за куче и пр)

bob

down навеждам се бързо

bob

in 1. влизам
2. наминавам, отбивам се (за да видя някого)
III. n един от някoлкото начина за сменяне на дългозвучащите тонове при биенето на камбани
IV. n (pl без изменение) разг. шилинг (английска монета в обръщение до 1971 г., заменена от 5-пенсовата монета)
V. вж.

bob

sleigh
VI. n лек удар, потупване

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOB
Последно търсено в речника