Английско-Български речник boast

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOAST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOAST
[boust] I. 1. самохвалство, хвалба
to make a

BOAST

of хваля се с
2. (нещо, преставляващо) гордост
he is the

BOAST

of his school той e гордостта на училището си it is Our

BOAST

that. ние сме горди, че
II. 1. хваля се, надувам се (of, about с)
he is always

BOAST

ing of his success той непрекъснато се хвали с успеха си
you are clever but you needn't

BOAST

about it ти си умен, но не е нужно да се хвалиш с това
2. гордея се. славя се (of с или без предлог), горд съм, че имам
our town can

BOAST

of many historic buildings нашето градче се слави с множество исторически огради
our school

BOAST

s the finest swimming pool нашето училище се слави с най-хубавия плувен басейн
that's nothing to

BOAST

of това не е нещо, с което човек може да се гордее

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOAST
Последно търсено в речника