Английско-Български речник board

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOARD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOARD
['bɒ:d] I. 1. дъска
2. табло (за облей, съобщения и пр.)
3. тех. комутатор, превключвател
4. pl театрална сцена, театър, актъорска професия
to go on the

BOARD

s ставам актъор
5. маса, трапеза
6. съвещателна маса
7. храна (особ. в пансион), partial

BOARD

полупансион
8. печ. подвързия от картон
cloth

BOARD

s подвързия от картон, обвит с плат limp

BOARD

s мека подвързия
the

BOARD

s кориците на книга
9. дъска (за шах, табло и пр.)
10. съвещателно тяло, съвет, комисия, комитет
министерство (в Англия), editorial

BOARD

редакционна колегия

BOARD

of enquiry анкетна комисия

BOARD

of examiners изпитна комисия, жури

BOARD

of directors/managers управителен съвет/тяло (на дружество, предприятие и пр.),

BOARD

of Education Министерство на просветата (в Англия),

BOARD

of Trade Министерство на търговията (в Англия), Търговска палата (в САЩ)
11. борд на кораб
on

BOARD

(ship) на борда
to be on

BOARD

в параход съм
to go on

BOARD

качвам се на параход/самолет/ам. и влак
to take goods on

BOARD

товаря стоки (за кораб), to go by the

BOARD

падам в морето (за мачти и пр.), прен. провалям се напълно, отивам по дяволите, напълно съм пренебрегнат/изоставен (за проект, план и пр.)
12. ръб, край
II. 1. заковавам/наковавам/обковавам с дъски
2. подвързвам книга
3. xpaня се (обик. на пансион), приемам, храня (на пансион)
4. качвам се на (кораб, самолет, влак и пр.), воен. завладявам (кораб)
5. мор. лавирам
6. разг. преглеждам (за военна медицинска комисия)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOARD
Последно търсено в речника