Английско-Български речник bluster

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLUSTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLUSTER
['blʌstə] I. 1. бушувам, вилнея, рева (за вятър вълии и пр.)
2. вилнея, фуча, заплашвам, деребействувам (за човек)
II. 1. бушуване, фучене, рев
2. вилнеене, шумни заплахи

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLUSTER
Последно търсено в речника