Английско-Български речник blush

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLUSH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLUSH
[blʌʃ] I. 1. зачервявам се, червя се, изчервявам се (at, for)
2. срамувам се (for за, заради)
to

BLUSH

crimson/pink изчервявам се, пламвам като рак/божур
3. книж. порозовявам, руменея, червенея (за небе, цветя)
II. 1. изчервяване, засрамване, срам
to put someone to the

BLUSH

, to bring

BLUSH

es to someone's cheeks карам някого да почервенее/да се зачерви (от смущение, срам и пр.)
2. поглед, вид
at (the) first

BLUSH

на пръв поглед, от първото впечатление
3. руменина, червенина, зарозовяване

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLUSH
Последно търсено в речника