Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FORETOKEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FORETOKEN
['fɒ:toukn] I. n знамение, предзнаменование, предвестие, поличба
II. v предвещавам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FORETOKEN

HAKENKREUZ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HAKENKREUZ
['ha:kənkrɒits] n нем. свастика, пречупен кръст...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HAKENKREUZ

IRRUPT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IRRUPT
[i'rʌpt] 1. нахлувам, нахълтвам
2. прен. раздвижвам се, започвам да се вълнувам/бунтувам (за група хора)
3. екол. катастрофално се увеличавам на брой...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IRRUPT

OUTSTRIP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OUTSTRIP
[,aut'strip] 1. изпреварвам, надминавам, вземам преднина пред, оставям зад себе си
2. превъзхождам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OUTSTRIP

PERSONNEL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PERSONNEL
[,pɝsə'nel] n фр. персонал, личен състав (и воен.), служители
PERSONNEL department отдел личен състав
PERSONNEL target воен. жива цел...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PERSONNEL
Последно търсено в речника