Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

SATIRIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SATIRIZE
['sætəraiz] v осмивам, пиша сатира (за)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SATIRIZE

UNFOUNDED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNFOUNDED
[ʌn'foundid] a неоснователен, неоправдан, празен, необоснован...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNFOUNDED
Последно търсено в речника