Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BESTIR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BESTIR
[bi'stɝ] 1. раздвижвам се, рачмърдвам се
2. залягам, правя усилие, напрягам се...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BESTIR

EYE-BATH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EYE-BATH
['aiba:θ] n чашка за промиване на окото...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EYE-BATH

NEST-EGG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NEST-EGG
['nesteg] 1. полог (яйце)
2. прен. спестени пари, спестявания, бели пари за черни дни...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NEST-EGG

PREDETERMINE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PREDETERMINE
[,pri:di'tɝmin] 1. предопределям, предрешавам
2. повлиявам (на), накарвам, определям (начин на действие и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PREDETERMINE
Последно търсено в речника