Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BULGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BULGE
[bʌldʒ] I. 1. изпъкналост, издатина, издутина
2. мор. дъно на кораб
3. разг. временно обемно/числено увеличение
4. предимство, преимущество, надмощие
to get/have the BULGE on someone имам/получавам предимство пред някого
II. 1. изпъквам, издувам се
деформирам се (out)
2. разг. набъбвам (за обем, брой)
3. издавам се напред, стърча
4. натъпквам, претъпквам (торба, чанта и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BULGE

FISSION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FISSION
['fiʃn] I. 1. цепене, разцепване, разпукване
2. биол. деление на клетките
3. физ. разцепване/деление на атома
FISSION bomb ядрена/атомна бомба
II. деля (се), разцепвам (се), разбивам (се) на по-леки атоми...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FISSION

SMATTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SMATTER
['smætə] I. v говоря повърхностно, имам повърхностни познания по
II. n повърхностни (по) знания (of по)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SMATTER

SUPERMARKET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUPERMARKET
['sju:pəma:kit] n голям магазин на самообслужване за хранителни стоки и домакински потреби, супермаркет, супер...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUPERMARKET
Последно търсено в речника