Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CANON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CANON
['kænən] I. 1. църковна наредба, канон
CANON law църковно право
2. закон, норма, правило, критерий
3. списък на признатите от църквата книги на библията/писания/светци
4. списък от произведенията на даден автор, които се приемат за негови
5. част от литургия
6. муз. канон
7. печ. шрифт от 48 пункта
II. n църковен сановник, каноник
III. вж. canyon...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CANON

CHILDBED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHILDBED
['tJaildbed] n ост. раждане
CHILDBED fever родилна треска...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHILDBED

COMPOUND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COMPOUND
['kɒmpaund] I. a сложен, съставен
грaм. сложносъчинен
COMPOUND fraction мат. сложна дроб II. 1. смес, хим. съединение
2. грам. сложна дума
III. 1. смесвам, съставям, съединявам
2. споразумявам се, уреждам (сметка и пр.), погасявам частично (дълг), юр. постигам компромисно решение с кредитор
3. укривам (закононарушител)
4. увеличавам, утежнявам (вина, трудности и пр.)
IV. 1. двор около къща/фабрика, търговски център (в Индия, Китай и пр.)
2. двор около затвор/лагер...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COMPOUND

HISTORICAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HISTORICAL
[hi'stɒrikl] 1. исторически, отнасящ се до миналото/историята
2. грам. исторически...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HISTORICAL
Последно търсено в речника