Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CARCANET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CARCANET
['ka:kənet] n ост. огърлица, колие, богато украсена яка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CARCANET

CRAG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CRAG
[kræg] 1. зъбер, чукар, канара, скала
2. геол. пясъчен пласт/мергел, примесен с черупки...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CRAG

DILATORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DILATORY
['dilətəri] 1. муден, бавен
2. който причинява бавене/закъснение
DILATORY methods тактика на бавене и отлагане...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DILATORY

INADVISABILITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INADVISABILITY
['inəd,vaizə'biliti] n непрепоръчителност, нежелателност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INADVISABILITY
Последно търсено в речника