Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CORRELATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CORRELATION
[,kɒri'leiʃn] n съотношение, взаимна зависимост/връзка, корелация...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CORRELATION

HAIR-SPACE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HAIR-SPACE
['hЁəspeis] n печ. разделка от един пункт...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HAIR-SPACE

HEAD-ON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HEAD-ON
[,hed'ɒn] I. a с главата напред, фронтален
HEAD-ON collision/confrontation фронтално сблъскване/конфронтация
II. adv фронтално...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HEAD-ON

TABLE-LEAF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TABLE-LEAF
['teibl,li:f] 1. допълнителна дъска за удължаване на маса
2. table-flap...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TABLE-LEAF
Последно търсено в речника