Английско-Български речник blow

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLOW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLOW
[blou] I. 1. духам, вея
to

BLOW

on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля)
2. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се
to let the horses

BLOW

оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат
3. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям
4. надувам (мях, духало и пр.)
5. духам, раздухвам (огън)
6. свиря силно на/надувам духов инструмент
to

BLOW

a whistle изсвирвам със свирка
to

BLOW

one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама
7. издухвам, продухвам
to

BLOW

one's nose изсеквам се
8. sl, заминавам внезапно, духвам
9. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
10. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
11. издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
12. правя мехури, надувам (стъкло и пр.)
13. изпразвам чрез духане продухване 14. хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
15. наплювам (за. мухи)
16. издавам. разгласявам (тайна и пр.)
17. sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари)
18. възклицание, ругатня
oh

BLOW

!

BLOW

it! ух! по дяволите! дявол да го вземе!

BLOW

you! върви по дяволите! be

BLOW

ed it ... да пукна. ако ..., разбира се, че няма да ...
well, i'm

BLOW

ed! брей! виж ти! to

BLOW

one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим
to

BLOW

the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам
to

BLOW

open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец)
to

BLOW

hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си

blow

about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам

blow

away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив)

blow

back експлодирам (за газ в туби и пр.)

blow

in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам

blow

off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.)
to

BLOW

off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара
to

BLOW

the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам

blow

on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам

blow

out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам
ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to

BLOW

out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата

blow

over събарям, прекатурвам
утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга),

blow

up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам
хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is

BLOW

mg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича

BLOW

n up with pride надут, високомерен
II. 1. удар (и прен.)
at one

BLOW

с един удар
to come/get to

BLOW

s сбиваме сe
to exchange

BLOW

s бия се (with с)
without striking a

BLOW

без бой
to strike a

BLOW

for помагам, подкрепям
to strike a

BLOW

against противопоствям се на. опълчвам се срещу
to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a

BLOW

удрям, нанасям удар

BLOW

by

BLOW

много подобрен (за описание и пр.)
2. неочаквано нещастие
III. v цъфтя, разцъфтявам
IV. n цъфтеж, цвят, разцвет

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLOW
Последно търсено в речника