Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AMELIORATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AMELIORATE
[ə'mi:liəreit] 1. подобрявам (се)
2. облекчавам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AMELIORATE

CONGER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONGER
['kɒŋgə] n едра морска змиорка (и CONGER-eel)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONGER

HORTATIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HORTATIVE
['hɒ:tətiv] a книж. увещателен, придумващ...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HORTATIVE

SHAMROCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHAMROCK
['ʃæmrɒk] 1. вид детелина (Trifolium minus/dubium)
2. националната емблема на Ирландия...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHAMROCK
Последно търсено в речника