Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLACK PANTHER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLACK PANTHER
['blæk'pænθə] n ам. член на екстремистка негърска организация...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLACK PANTHER

MILLENIUM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MILLENIUM
[mi'leniəm] 1. хилядолетие
2. рел. милениум, хилядогодишното царуване на Христа
3. прен. обик. upoн. бъдещ златен век...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MILLENIUM

PHALANGER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PHALANGER
[fæ'lændʒə] n зоол. австралийско торбесто животно (сем. Phalangeridae)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PHALANGER

PRESTIGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PRESTIGE
[pres'tidʒi] 1. престиж, добро име, влияние
2. attr допринасящ за престижа...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PRESTIGE
Последно търсено в речника