Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CIRCULATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CIRCULATION
[saikju'leiJn] 1. движение в кръг, обикаляне, циркулиране, циркулация
2. кръвообръщение, бот. циркулация на сокове
3. разпространение, разпространяване (на слухове и пр.), предаване от ръка на ръка
4. разпространение, тираж
5. парично обръщение
6. обръщение, употреба
no longer in CIRCULATION не се продава/не се намира вече
7. движение (на вода, въздух и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CIRCULATION

MAGNETIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MAGNETIZE
[''mægnitaiz] 1. магнетизирам (се), намагнетизирам
2. обайвам, силно привличам
3. ост. хипнотизирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MAGNETIZE

TEMPORIZER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TEMPORIZER
['tempə'raizə] 1. човек, който обича да изчаква
2. нагаждач...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TEMPORIZER

WHALEBONE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHALEBONE
['weilboun] 1. китова кост
2. банела, балена...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHALEBONE
Последно търсено в речника