Английско-Български речник blood

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLOOD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLOOD
[blʌd] I. 1. кръв
it made my

BLOOD

boil това ме накара да кипна
his

BLOOD

ran cold кръвта му замръзна в жилитe
to make someone's

BLOOD

run cold смразявам кръвта на някого
2. темперамент, чувство, страст
тy

BLOOD

is up кипнал съм, готов съм да се бия
3. жизнени сокове, прен. живот
fresh/new

BLOOD

обновление, пресни сили 4. род, родство, произход, раса
it runs in their

BLOOD

това им е семейна/родова/наследствена черта, в кръвта им е

BLOOD

will tell добрият произход си личи
(prince) of the

BLOOD

(принц) от кралска кръв/род
a bit of

BLOOD

чистокръвен кон
5. проливане на кръв, убийство
men of

BLOOD

убийци
6. конте, франт
in cold

BLOOD

хладнокръвно, преднамерено, жестоко

BLOOD

is thicker than water кръвта вода не става
bad/ill

BLOOD

лоши чувства, омраза
there is bad/ill

BLOOD

between them те се мразят
II. 1. пускам кръв
2. лов. давам за пръв път да вкуси кръв на (на куче и пр.), настървявам
3. въвеждам, посвещавам
4. окървавявам, изцапвам с кръв

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLOOD
Последно търсено в речника