Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BACCHANALIA

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BACCHANALIA
[,bækə'neiliə] n вакханалия, пиянска оргия...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BACCHANALIA

STRAIGHT-CUT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STRAIGHT-CUT
['streitkʌt] a нарязан надлъжно на тънки ивици (за тютюн)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STRAIGHT-CUT

TELESCOPE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TELESCOPE
['teliskoup] I. n телескоп
II. 1. свивам (се), сбивам (се), сгъвам (се), като една част влиза в друга
2. сплесквам (се)
3. връхлетяваме един в друг (за влакове и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TELESCOPE
Последно търсено в речника