Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABORIGINAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABORIGINAL
[,æbə'ridʒinəl] 1. първичен, местен, туземен, автохтонен
2. местен жител, абориген, автохтон, туземец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABORIGINAL

MOCK-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MOCK-UP
['mɒkʌp] 1. макет/модел в естествена величина (на машина и пр.)
2. печ. макет (на книга и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MOCK-UP

NAVIGATOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NAVIGATOR
['nævigeitə] 1. мореплавател, моряк
2. навигатор, кормчия, щурман
3. ост. navvy...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NAVIGATOR

OURSELVES

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OURSELVES
[,auə'selvz] 1. refl себе си, си, се
2. Emph сами (без чужда помощ)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OURSELVES
Последно търсено в речника