Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

IRRUPT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IRRUPT
[i'rʌpt] 1. нахлувам, нахълтвам
2. прен. раздвижвам се, започвам да се вълнувам/бунтувам (за група хора)
3. екол. катастрофално се увеличавам на брой...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IRRUPT

TENDERLOIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TENDERLOIN
['tendəlɒin] n филе (месо)
TENDERLOIN district квартал на игрални домове, кабарета, публични домове и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TENDERLOIN

TURNOVER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TURNOVER
['tɝnouvə] 1. прекатурване
2. промяна, реорганизация
3. ик. оборот
4. брой/процент на новопостъпили и напуснали кадри
5. вестникарска статия, продължаваща на следващата страница
6. готв. тригуна...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TURNOVER
Последно търсено в речника