Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONFUTE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONFUTE
[kən'fju:t] v опровергавам, отхвърлям (довод), опровергавам доводите на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONFUTE

EMBLEMATIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EMBLEMATIZE
[em'blemətaiz] v символизирам, служа за символ, представям чрез символи...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EMBLEMATIZE

LONG-PLAYING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LONG-PLAYING
[,lɒŋ'pleiiŋ] a дългосвирещ (за грамофонна плоча)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LONG-PLAYING

STORIATED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STORIATED
['stɒ:rieitid] a изрисуван, украсен с исторически/легендарни сюжети...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STORIATED

TOOTHY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TOOTHY
['tu:θi] a с много едри/издадени напред зъби...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TOOTHY
Последно търсено в речника