Английско-Български речник block

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLOCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLOCK
[blɒk] I. 1. пън
голям къс, буца, блок (кaменен и пр.)
2. дръвник, ешафод
3. калъп, форма, калъп за изработване на перуки/шапки
4. скрипец
5. голяма сграда, блок
6. група огради, блок, квартал
aм. разстоянието между две пресечки
7. прен. коравосърдечен човек, дръвник, пън, тъпак
8. пречка, преграда 9. запутване, задръстване (на тръба, канал и пр.), спиране/задръстване на улично/жп движение
10. мед. запушване, блокиране
11. група еднородни предмети, серия (билети, мирки, акции и пр.), цялостно количество/бройка
12. жп. сектор, блок
13. подиум, от който се извършва продажбата при търг
14. печ. дървена форма
15. блокче от дърво/метал
рl детски кубчета за игра
II. 1. спирам
2. задръствам, препречвам, преграждам, блокирам
to

BLOCK

the line жп. затварям линията
3. запирам, запъвам (колело и пр.)
4. спирам гласуването/приемането на (законопроект и пр.)
5. печ. отпечатвам релефни букви и пр. на корицата на книга, слагам букви на калъп
6. фасонирам (шапка)
7. сп. блокирам (противник), крикет спирам (топката)
8. фин. блокирам (суми)

block

in набелязвам в общ план, скицирам, затварям, запирам

block

out

block

in, задрасквам, изличавам (пасаж и пр. при цензура), блокирам (суми, валута, авоари), закривам, скривам от погледа

block

up задръствам, запрецвам, затварям, запирам, зазиждам (врата, прозорец)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLOCK
Последно търсено в речника