Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CUTLERY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CUTLERY
['kʌtləri] 1. ножарство
2. ножарски изделия, прибори за маса...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CUTLERY

PLATITUDINIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PLATITUDINIZE
[plæti'tju:dinaiz] v правя плоски/блудкави забележки, морализаторствувам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PLATITUDINIZE

SUDSY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUDSY
['sʌdzi] a покрит/пълен със сапунена вода/пяна, пенест...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUDSY
Последно търсено в речника