Английско-Български речник blink

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLINK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLINK
[bliŋk] I. 1. мигам, премигвам
2. мигам, мъждукам, трептя, светвам и угасвам (за светлина)
3. затварям си очите пред, замижавам, игнорирам
4. поглеждам към, надзъртам, пуля се 5. гледам с безразличие
6.

BLINK

away
to

BLINK

one's tears away премигвам, за да капнат сълзите ми
II. 1. мигане, премигване
not to get/have a

BLINK

of sleep не мигвам, не заспивам нито за миг
2. бърз/бегъл поглед
3. проблясък. проблясване
on the

BLINK

sl повреден (за електроуред и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLINK
Последно търсено в речника