Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BECOMING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BECOMING
[bi'kʌmiŋ] a подобаващ, подхождащ (to на), подходящ
this dress is very BECOMING тази рокля много ти прилича...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BECOMING

CONFISCATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONFISCATION
[,kɒnfis'keiʃn] n конфискация, конфискуване, изземване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONFISCATION

INCOMPLIANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INCOMPLIANT
[,inkəm'plaiənt] a неуслужлив, неотстъпчив, упорит...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INCOMPLIANT

READJUST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
READJUST
[,ri:ə'dʒʌst] 1. оправям, нагласявам (дреха, фризура и пр.), подреждам
2. приспособявам, пригаждам, пренагласявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
READJUST
Последно търсено в речника