Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AIR POWER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AIR POWER
['Ёəpauə] n воен., пол. военновъздушни сили...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AIR POWER

BROADWAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROADWAY
['brɒ:dwei] n театралният център/живот на Ню Йорк, Бродуей...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROADWAY

FORMULISM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FORMULISM
['fɒmjulizm] n бюрократизъм, педантичност, прекалено придържане към правила...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FORMULISM

UNFASTEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNFASTEN
[ʌn'fa:sən] v развързвам, разхлабвам, откачам, отвързвам, откопчавам, отпускам, освобождавам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNFASTEN

YCLEPT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YCLEPT
[i'klept] a ост. шег. наречен, именуван...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YCLEPT
Последно търсено в речника