Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BIAS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BIAS
['baiəs] I. 1. отклонение, наклон, полегата линия
2. верев, веревна кройка, диагонален шев
cut on the BIAS скроено на верев BIAS binding веревно парче (за поръбване и пр.)
3. предразположение, склонност, интерес
4. пристрастие (towards, in favour of към, в полза на)
5. предубеждение (against към), предразсъдък
6. рад. смесване, сфазиране
II. v повлиявам, предразполагам, предубеждавам
III. a диагонален, веревен
IV. adv диагонално, косо, на верев, полегато...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BIAS

BRASS PLATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRASS PLATE
['bra:s'pleit] n месингова плоча/табелка/фирма (на врата и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRASS PLATE

CONDUCT SHEET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONDUCT SHEET
['kɒndʌkt,ʃi:t] n воен. лист/досие за наказания...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONDUCT SHEET

FLOP-HOUSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FLOP-HOUSE
['flɒphaus] n ам. евтин хотел
sl. нощен приют (за бездомни)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FLOP-HOUSE

PHILANTHROPIST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PHILANTHROPIST
[fi'lænθrəpist] n филантроп, човеколюбец, благодетел...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PHILANTHROPIST

SPLAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPLAY
[splei] I. 1. скосявам, наклонявам (стени на отвор)
2. изрязвам на верев
II. a кос, наклонен, наведен, разширен
III. n наклонена повърхност, разширена амбразура...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPLAY
Последно търсено в речника