Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AIR LETTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AIR LETTER
['Ёəletə] n плик-хартия за въздушна поща...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AIR LETTER

CODE-BOOK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CODE-BOOK
['koudbuk] n ключ за шифроване/дешифриране...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CODE-BOOK

SPLOTCHY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPLOTCHY
['splɒtʃi] a изплескан, наплескан, изпоцапан, на петна...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPLOTCHY
Последно търсено в речника