Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADULTERATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADULTERATION
[ə,dʌltə'rеiʃп] n подправяне, фалшифициране, примесване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADULTERATION

COVETOUSNESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COVETOUSNESS
['kʌvitəsnis] 1. алчност, ненаситност, лакомия, хищничество
2. скъперничество...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COVETOUSNESS

ENGLISHMAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ENGLISHMAN
['iŋgliʃmən] 1. англичанин
2. английски кораб...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ENGLISHMAN

TELEX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TELEX
['teleks] I. n телекс
II. v предавам/съобщавам по телекса...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TELEX
Последно търсено в речника