Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FIEND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FIEND
[fi:nd] 1. дявол, демон, зъл дух, сатана
2. злодей, звяр, сатана
3. маниак на някаква тема, запалянко, човек, пристрастен към нещо
autograph FIEND страстен събирач на автографи
freshair FIEND маниак на тема чист въздух
3. голям майстор, спец, факир (at)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FIEND

FLASHBACK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FLASHBACK
['flæʃbæk] n кино ретроспективен кадър, лит. ретроспекция
връщане (to)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FLASHBACK

GO-ASHORE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GO-ASHORE
[gouə'ʃɒ:] a attr мор. за слизане на брега (за дрехи)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GO-ASHORE

STABLE-COMPANION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STABLE-COMPANION
['steibəlkəm'pæniən] 1. кон от същата конюшня
2. прен. разг. член на същия клуб и пр., съученик...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STABLE-COMPANION
Последно търсено в речника