Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CAHOOT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CAHOOT
[kə'hint] n ам. sl. тайно споразумение/съюз, съучастие
to go CAHOOTs деля наравно
in CAHOOTs в тайно споразумение/заговор...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CAHOOT

HEDGEROW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HEDGEROW
['hedʒrou] n жив плет, особ. от ниски дървета...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HEDGEROW

HELICOID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HELICOID
['helikɒid] I. a спирален, винтов
II. n. геом. хеликоид, винтова повърхност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HELICOID

MOTLEY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MOTLEY
['mɒtli] I. 1. пъстър, разноцветен, шарен
2. разнороден
3. облечен в пъстро облекло като на шут
II. 1. смесица (от несхождащи сu неща)
2. ист. пъстър костюм на шут
to wear the MOTLEY шут съм, правя се на шут
man of MOTLEY ост. шут...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MOTLEY

SEVENTEENTH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SEVENTEENTH
['sevnti:nθ] 1. a седемнадесети
2. n една седемнадесета (част)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SEVENTEENTH
Последно търсено в речника