Английско-Български речник bless

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLESS
[bles] 1. благославям
2. давам/произнасям благословия
God

BLESS

you бог да те благослови, бъди благословен, жив и здрав бъди, наздраве (при кихане) 3. освещавам
4. благославям, благодаря, благодарен съм на
5. дарявам, ощастливявам (with с)
5. възвеличавам, възхвалявам (бога и пр.)
6. разг. при възклицание
(God)

BLESS

me!

BLESS

my soul/heart! i'm

BLESS

ed! вижти! я гледай! дявол го взел! бога ми! и таз хубава!

BLESS

the child! виж го ти това дете! i'm

BLESS

ed/blest if I know! да пукна, ако знам! нищо не знам
I haven't a penny to

BLESS

myself with нямам пукната пара
7. to

BLESS

oneself кръстя се, прекръствам се

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLESS
Последно търсено в речника