Английско-Български речник blaze

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLAZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLAZE
[bleiz] I. 1. ярък пламък. огнен език. буен огън, пожар
2. ярка светлина, ярък/огнен цвят, блясък
3. рl sl. ад, пъкъл
go to

BLAZE

s! върви по дяволите! like

BLAZE

s яростно, енергично, яката
4. жега, пек
5. изблик, пристъп, избухване
II. v маркирам, поставям маркировъчни знаци (на дървети и пр.), to

BLAZE

a trail/path/way пробивам/проправям път (и проч.)
III. v оповестявам. разгласявам, разтръбявам (и с about, abroad, forth)
IV. 1. светло петно на челото на кон/крава и пр
2. маркировка (на дъpвema в гори)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLAZE
Последно търсено в речника