Английско-Български речник blazc

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLAZC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLAZC
1. блестя, сияя, светя, пламтя
избухвам в пламъци, лумвам (up)
2. излъчвам силна светлина/топлина
3. горя (with от гняв, възмущение и пр.), избухвам
пламвам (with от гняв и пр.)
blaze away горя буйно, пламтя, стрелям/обстрелвам непрекъснато (с пушки и пр.)
3. работя/говоря непрекъснато/усилено/с жар
blaze forth избухвам, разгарям се, блясвам, засиявам
blaze out пламвам, светвам, загасвам. догарям

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLAZC
Последно търсено в речника