Английско-Български речник blare

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLARE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLARE
[blЁə] I. 1. силно/рязко свирене, гърмене, тръбене, трясък, рев
2. яркост на цветовете
3. помпозност, пищност
II. v свиря, гърмя, тръбя, прогърмявам, разтръбявам (новини и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLARE
Последно търсено в речника