Английско-Български речник blank

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLANK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLANK
[blæŋk] I. 1. празен, бял, неизписан, непопълнен (за лист и пр.)
2. празен, незастроен
3. празен, халосен (за патрон)
4. безизразен, безразличен, равнодушен, безучастен (за поглед и пр.)
5. еднообразен, безинтересен. скучен
6. объркан, озадачен
7. неримуван (за стих)

BLANK

verse бели стихове
8. пълен, абсолютен
9. сляп, зазидан (за врата, прозорец)
II. 1. празно място (на страница и пр.)
1. празнина, празнота, празно пространство, пустота
3. пропуск
4. тире/звездичка/многоточие вместо пропусната/подразбираща се дума в текст
5. бланка, формуляр
6. непечеливш билет
to draw

BLANK

изтеглям празно, прен. претърпявам неуспех, удрям на камък
7. изрязан, но недооформен къс метал/дърво (за монета, ключ и пр.)
my mind was a complete

BLANK

не можех да си спомня абсолютно нищо, всичко беше изличено от съзнанието ми
III. 1. затъмнявам, скривам от погледа
2. сп. побеждавам на нула
3. губя се, заглъхвам, чезна (за звук) (обик. с out)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLANK
Последно търсено в речника