Английско-Български речник blame

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLAME

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLAME
[bleim] I. 1. виня, обвинявам, укорявам, порицавам, критикувам остро
2. стоварвам вината/отговорността върху, държа отговорен
to be to

BLAME

заслужавам порицание, виновен съм
to

BLAME

someone for something, to

BLAME

something on someone държа някого отговорен за нещо, стоварвам вината за нещо върху някого
you have only yourself to

BLAME

ти си си виновен, на себе си трябва да се сърдиш
II. 1. вина, отговорност
the

BLAME

is mine/lies with me вината e моя, аз съм виновен
to bear/take the

BLAME

нося/поемам вината/отговорноетта
to lay/put/cast the

BLAME

on someone /at someone's door стоварвам вината върху някого
2. упрек, остра критика, порицание

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLAME
Последно търсено в речника