Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

MALAGASY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MALAGASY
1. a мадагаскарски, малгашки
2. n мадагаскарец, мадагаскарка, малгаш, малгашка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MALAGASY

STORE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STORE
[stɒ:] I. 1. запас (и прен.), изобилие
to hold/keep something in STORE запасен съм с нещо
to lay in a STORE of запася вам се с in STORE в запас, на склад, прен. бъдещ, предстоящ, отреден от съдбата
to have a treat in STORE for готвя приятна изненада за
who knows what the future may hold in STORE кой знае какво ни чака/какво ни готви/крие бъдещето
STORE is no sore от много глава не боли
2. рl припаси
marine STOREs стари корабни материали за продан
3. склад, магазия, хранилище (и на компютър)
4....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STORE

SUPERTAX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUPERTAX
['sju:pətæks] n прогресивно подоходен данък, допълнителен данък върху свръхпечалбите...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUPERTAX
Последно търсено в речника