Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DISPENSER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISPENSER
[dis'pensə] 1. фармацевт, аптекар
2. човек/прибор, който раздава/разпределя...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISPENSER

OGHAM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OGHAM
['ɒgəm] 1. огам (древна ирландска и келтска азбука)
2. attr огамски...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OGHAM

PEAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PEAL
[pi:l] I. 1. камбанен звън, звънене
2. комплект камбани
3. ек, ехтене, ечене, гръм, трясък
PEAL of laughter силен смях
PEAL of thunder гръм, трясък
II. 1. еча, ехтя, гърмя
2. бия (камбани), съобщавам с биене на камбани
3. разгласявам, извиквам (нещо) с висок глас (и с out)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PEAL
Последно търсено в речника