Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EXQUISITELY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EXQUISITELY
['ekskwizitli] 1. прекрасно, изящно, идеално
2. крайно, болезнено...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EXQUISITELY

NIMINY-PIMINY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NIMINY-PIMINY
[,nimini'pimini] 1. предвзет, префърцунен
2. старомомински
3. дребнав, педантичен
4. бездушен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NIMINY-PIMINY

TELEVISE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TELEVISE
['telivaiz] v предавам/излъчвам по телевизията...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TELEVISE

THROUGH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THROUGH
[θru:] I. 1. през, из, по
to look THROUGH the window поглеждам през прозореца
I searched THROUGH the house претърсих/прерових къщата
the road goes THROUGH the desert шосето минава през пустинята
the rumour spread THROUGH the town слухът се разнесе из града
to hear THROUGH the noise чувам сред шума
to be/come/get THROUGH something преживявам/изпитвам нещо
2. чрез, посредством, от
I got to know it THROUGH a friend узнах/научих за това от един приятел
I'll do it THROUGH my agent ще го сторя чрез...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THROUGH
Последно търсено в речника