Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FANCIFUL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FANCIFUL
['fænsiful] 1. a l. капризен, непоследователен, произволен
2. особен, странен, чудноват, фантастичен, нереален, претенциозен, префърцунен
3. надарен с въображение
4. фантазъорски...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FANCIFUL

HUSTLER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HUSTLER
['hʌslə] 1. енергичен човек
2. sl. мошеник
3. sl. уличница...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HUSTLER

PEOPLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PEOPLE
[pi:pl] I. 1. народ, нация
2. с гл. в pl хора, народ, население, жители, поданици, паство, свита, слуги, работници
разг. семейство, роднини, близки (обик. my/his PEOPLE и пр.)
young PEOPLE младежи country PEOPLE селяни, провинциалисти
society PEOPLE хора от висшето общество
PEOPLE say that казват/говори се, че
the PEOPLE at large широката публика
how are all your PEOPLE? как ca вашите
3. с гл. в pl обикновените хора, простият народ, простолюдието
4. избиратели
5. събир. същества (и за някои...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PEOPLE

REACTOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REACTOR
[ri'æktə] 1. физ., хим. реактор
2. ел. реактор, стабилизатор, реактивна бобина, дросел
3. мед. който реагира положително на външен дразнител...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REACTOR
Последно търсено в речника