Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FOREBODING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FOREBODING
[fɒ:'boudiŋ] 1. поличба, знамение, предзнаменование
2. лошо предчувствие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FOREBODING

LIFE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LIFE
[laif] 1. живот
LIFE insurance/assurance застраховка за живот
to come to LIFE идвам на себе си, съвземам се
to bring to LIFE докарвам в съзнание, възкресявам, връщам към живот
to escape with LIFE and limb отървавам кожата, спасявам си живота
for LIFE отчаяно, на живот и смърт, за цял живот, пожизнено
to fight for dear LIFE бия се отчаяно, боря се на живот и смърт
to flee/run for one's LIFE/for dear LIFE бягам, за да се спася, бягам, колкото ми държат краката
to take someone's LIFE убивам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LIFE

PUB-CRAWL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PUB-CRAWL
['pʌbkrɒ:l] n ходене от кръчма на кръчма...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PUB-CRAWL

SHRIEK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHRIEK
[ʃri:k] I. 1. пищя, крещя, изпищявам, изкрещявам
2. смея се/изсмивам се гръмогласно (и to SHRIEK with laughter)
II. n писък, крясък
SHRIEK s of laughter гръмогласен смях...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHRIEK

THRASHER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THRASHER
['θræʃə] 1. човек, който нанася побой
2. thresher
3. вид пойна птица (Mimidae)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THRASHER
Последно търсено в речника