Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BURLESQUE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURLESQUE
[bɝ'lesk] I. 1. комична имитация, пародия, карикатура, бурлеска
2. ам. вид ревю (често включващо стриптииз)
II. a карикатурен, пародиен
III. v представям в карикатурен вид, осмивам, пародирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURLESQUE

COPY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COPY
['kɒpi] I. 1. копие, препис, подобие
clean/fair COPY белова
rough/foul COPY чернова 2. (страница, написана по даден) образец
3. екземпляр, жур. (отделен) брой, книжка
4. жур. (подходящ) материал за дописка, дописка, ръкопис
this will make good COPY това e подходящ материал за вестник
5. жур. текст на реклама
II. 1. копирам, преписвам (и уч. -от някого)
to COPY out/up преписвам
2. подражавам (на), вземам за образец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COPY

IRRETRIEVABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IRRETRIEVABLE
[,iri'tri:vəbl] 1. незаменим, невъзвратим
2. непоправим, безвъзвратен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IRRETRIEVABLE

SNOOKERED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SNOOKERED
['snukəd] a разг. затруднен, в затруднено положение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SNOOKERED

UNLICKED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNLICKED
[ʌn'likt] 1. необлизан
2. неоформен, недодялан, груб...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNLICKED
Последно търсено в речника