Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONTRACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONTRACTION
[kən'trækʃən] 1. свиване, контракция, скъсяване
2. свъсване, свиване
3. грам. сливане, скъсяване, контракция, съкратена форма, знак за съкращение
4. заразяване, придобиване (на навик)
5. сключване (на договор, брак)
6. фин. намаляване, ограничаване (на кредит)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONTRACTION

DINETTE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DINETTE
[dai'net] n част от стая, определена за столова, мебели за нея...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DINETTE

KING-CRAB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KING-CRAB
['kiŋkræb] n зоол. голямо раковидно, особ. от рода Limulus...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KING-CRAB

PREDECESSOR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PREDECESSOR
[,pri:di'sesə] 1. предшественик
2. праотец
3. предишен план и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PREDECESSOR
Последно търсено в речника