Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FRACTIONARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FRACTIONARY
['frækʃənəri] 1. частичен, съставен от отделни части
2. мат. дробен
3. хим. фракционен
4. незначителен, дребен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FRACTIONARY

RECAPITULATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RECAPITULATION
['ri:kə,pitju'leiʃn] 1. повторение, кратък преглед, резюме
2. рекапитулация, сумиране
3. биол. рекапитулация
4. муз. реприза...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RECAPITULATION
Последно търсено в речника