Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CAPACITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CAPACITY
[kə'pæsiti] 1. обем, вместимост, капацитет
the theatre has a seating CAPACITY of 500 people театърът побира 500 души
the hall was filled to CAPACITY салонът беше препълнен 2. способност
умствени възможности (for)
a mind of great CAPACITY голям ум
a person of CAPACITY способен човек
a book within the CAPACITY of young readers книга, достъпна за млади читатели
3. положение, качество, длъжност, компетенция
in/out of my CAPACITY от/извън моята компетентност
in his CAPACITY as ajudge в качсството...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CAPACITY

EMBANK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EMBANK
[im'bæŋk] v укрепявам (река), правя откос/насип (край път)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EMBANK

LICH-GATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LICH-GATE
['litʃgeit] n покрита порта на църковен двор...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LICH-GATE

SNOUT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SNOUT
[snaut] 1. зурла, рило, хобот, муцуна
2. разг. (голям) нос
3. тех. наконечник, мундщук, сопло...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SNOUT
Последно търсено в речника